Komunikat Biskupa Tarnowskiego na Dzień Świętości Życia