Niedziela Świętej Rodziny to dzień  modlitw o świętość małżeństw i rodzin z tej racji zachęcamy do odnowienia przyrzeczeń małżeńskich. Zamieszczamy tekst Odnowienia przyrzeczeń małżeńskich.