PODSTAWOWE INFORMACJE W ZWIĄZKU ZE STANEM EPIDEMII

Zgodnie z Dekretem Biskupa Tarnowskiego z dnia 24.03. 2020r. i notą z dnia 25.03.2020 r. informujemy że w naszej parafii:

 

  1. Wszystkie Msze św. są sprawowane w kościele parafialnym. Nie będzie Mszy św. w Dąbrówce Szczepanowskiej do odwołania. Msza św. w int. zamówionej w kaplicy będzie sprawowana o godz. 7:00 w kościele parafialnym
  2. We Mszy św. mogą uczestniczyć osoby, które zamówiły Mszę św. (w sumie maksymalnie 5 osób). Prosimy, aby wcześniej zgłosić swoje uczestnictwo dzwoniąc na numer tutejszej parafii 146746238. Dotyczy to także Mszy św. żałobnej w dniu pogrzebu, bez udziału ciała zmarłego
  3. Obrzędy pogrzebu ograniczone są do stacji przy grobie z udziałem najbliższej rodziny,  w liczbie nie większej niż 5 osób.
  4. Spowiedź sakramentalna jest możliwa indywidualnie w kościele i przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności po wcześniejszym umówieniu telefonicznym z duszpasterzami pod numerem 146746238. Ks. Biskup przypomina, że zawsze ilekroć istnieje poważna racja i nie ma sposobności wyspowiadania się, wtedy dla uzyskania stanu łaski uświęcającej wierny „jest obowiązany wzbudzić akt żalu doskonałego, który zawiera w sobie zamiar wyspowiadania się jak najszybciej” (KPK kan. 916).
  5. Z racji pierwszego piątku i nadchodzących świąt nie udamy się do chorych z posługą sakramentalną, Ta posługa jest możliwa tylko i wyłącznie w niebezpieczeństwie śmierci. W tej sytuacji prosimy o kontakt z parafią.
  6. Kościół  pozostaje w ciągu dnia otwarty do prywatnej adoracji z zachowaniem zasady, że nie może w nim przebywać więcej niż 5 osób równocześnie.