Poświęcenie sztandaru i nadanie imienia Ks. Romana Darowskiego Szkole Podstawowej w Szczepanowicach