UCZESTNICTWO W CELEBRACJI LITURGICZNEJ W NASZYM KOŚCIELE

Decyzją władz państwowych od 20 kwietnia w kościołach obowiązuje zasada: jedna osoba na 15 m2.  W naszym kościele może być równocześnie 25 osób. Pierwszeństwo uczestnictwa w danej celebracji mają osoby związane z zamówioną intencją. Należy zachować wymaganą odległość 2 metrów. Uczestnicy obrzędów religijnych mają obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy części odzieży albo maseczki. Prosimy,  aby wchodząc do kościoła, zabrać ze sobą kartę wstępu z koszyczka, aby wchodzące kolejne osoby wiedziały, ile osób jest wewnątrz kościoła. Jeśli brak kart wstępu, prosimy nie wchodzić do wnętrza. Wychodząc z kościoła karty odkładamy do koszyczka a nie zabieramy ze sobą do domu. Po każdej Mszy św. zostaną poddane dezynfekcji i będą służyć następnym osobom.