Parafia Niepokalanego Serca Maryi

w

Szczepanowicach

Zmarł śp. Ks. Władysław Kiełb  emerytowany proboszcz parafii Szczepanowice, rezydent w Domu Księży Diecezji Tarnowskiej im. św. Józefa w Tanowie

           

09 marca 2023 roku, w wieku 73 lat życia, w 45 roku kapłaństwa, zmarł śp. Ks. Władysław Kiełb – emerytowany proboszcz parafii Szczepanowice, rezydent w Domu Księży Diecezji Tarnowskiej im. św. Józefa w Tanowie. Msza św. w Domu Księży Diecezji Tarnowskiej im. św. Józefa w Tarnowie w poniedziałek (13 marca) o godz. 9.00. Msza św. pogrzebowa w kościele parafialnym w Chorzelowie w poniedziałek (13 marca) o godz. 13.00, po której ciało Zmarłego zostanie złożone na miejscowym cmentarzu.

Urodził się 8 listopada 1949 roku w Mielcu, jako syn Bolesława i Bolesławy z domu Moryto. Pochodził z parafii Chorzelów. Egzamin dojrzałości złożył w 1972 roku w Mielcu, po czym wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, a po ukończeniu studiów filozoficzno – teologicznych przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa tarnowskiego Jerzego Ablewicza w dniu 28 maja 1978 roku w Tarnowie.

Jako wikariusz pracował w parafiach: Moszczenica (od 17 czerwca 1978 roku) oraz Szczepanowice (od 10 czerwca 1983 roku).

Z dniem 26 sierpnia 1987 roku został mianowany proboszczem parafii pod wezwaniem św. Katarzyny PM w Kamionce Małej. W dniu 5 sierpnia 1991 roku został mianowany proboszczem parafii pw. Niepokalanego Serca Maryi w Szczepanowicach. Urząd proboszcza parafii Szczepanowice pełnił do 10 sierpnia 2019 roku, a następnie zamieszkał w parafii Szczucin w charakterze rezydenta. Od października 2020 roku przebywał jako rezydent w parafii Sienna, a od stycznia 2023 roku zamieszkał w Domu Księży Diecezji Tarnowskiej im. św. Józefa w Tarnowie.

Ponadto sprawował obowiązki dekanalnego ojca duchownego oraz duszpasterza apostolstwa trzeźwości w dekanacie Tarnów-Zachód, a także referenta do spraw misji w dekanacie Ujanowice.

W dowód wyróżnienia za gorliwie pełnioną posługę kapłańską otrzymał w 1988 roku diecezjalne odznaczenie Expositorium Canonicale, a w 1996 roku diecezjalny przywilej Rochetto et Mantoletto.