„Nabierzcie ducha i podnieście głowy” (Łk 21, 28).

„Narodził się nam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan” (Łk 2,11). Radujmy się!

 

 

 

  Na radosne Święta Bożego Narodzenia wszystkim Parafianom, Gościom i odwiedzającym stronę życzymy, aby wszyscy zawsze doświadczali bezbronnej miłości Boga, Jego pokory i łaskawości.

Niech ta Boża Miłość  otwiera na bliźnich, niech wypełnia serca pokojem. Niech wiara Maryi, wiara św. Józefa, wiara świętych i wiara Kościoła prowadzą do Chrystusa. On zaś niech będzie dla nas wszystkich Drogą – Prawdą – Życiem.

Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku.

Duszpasterze