Kościół jest wam matką – nie opuści was

30 Niedziela Zwykła -28.10.20l8r.