06.01-12.01.2020 r.

  Godzina Intencja
Poniedziałek

06.01.

7:00 1.     +Celina Majorek od Pękalów i Słowików
11:00 1. W int. Parafii
15: 00 1. +Gertruda Piórkowska od Stanisławy i Kazimierza Słowik z rodziną

 

9:00 Dąbrówka 1. +Stanisława Chodak od Marka i Haliny Marta z rodziną
Wtorek 07.01.

 

 

 

7:00

 

1.     + Celina Majorek od Józefy Słowik z rodziną

2. + Celina Majorek od Szczepaników

Środa 08.01. 6:30

 

 1. +Celina Majorek od współpracowników córki Grażyny z Hotelu w Dębicy

2. +Stanisława Chodak od Marii Ramian z Wesołowa

 

Czwartek 09.01. 6:30

 

1.     + Stanisława Chodak od Jadwigi i Andrzeja Marta

2.     + Stanisława Chodak od Barbary i Wiesława Damian

 

Piątek

10.01.

7:00

 

1. + Stanisława Chodak od rodziny Kowalskich

2. + Stanisława Chodak od Marii i Antoniego Ramian

 

Sobota

11.01.

7:00

 

1. + Stanisława Chodak od Tomasza i Anny Chodak

2. +Stanisława Chodak od Zbigniewa Nosek z rodziną

Niedziela

12.01.

7:00 1.     + Stanisław Sacha w 18 r. śmierci
11:00 1.     W int. parafii
13:00 1. +Sebastian Leśniak w 4 rocznicę śmierci
9:00 Dąbrówka 1.     + Maria Piktas w 9 rocznicę śmierci, mąż Władysław