23.09-29.09.2019 r.

  Godzina Intencja
Poniedziałek

23.09.

7:00

 

1.     +Maria Chodak od Barbary i Wiesława Damian z rodziną

2.     + Tadeusz Kędzior od Barbary Jurek

Wtorek 24.09. 6:30 1.     + Celina Majorek w 7 dzień po śmierci od syna Bogdana z rodziną
7:00 1.     + Maria Chodak od sąsiadów córki Alicji Jurek

2.     + Tadeusz Kędzior od rodziny gonciarzów i Pałuckich

Środa 25.09 18:00 1.     + Stanisława Nosek od Zofii z Marzeną

2.     + Tadeusz Kędzior od Jana i Krystyny Radlińskich z rodziną

Czwartek 26.09 6:30 1.     + Stanisława Nosek od Małków, Klimków i Krasów
7:00 1.     +Tadeusz Kędzior od róży Matek Zofii Ziewacz

 

Piątek

27.09.

18:00 1.     + Stanisława Nosek od sąsiadów

2.     + Stanisława Nosek od syna Andrzeja z rodziną

Sobota

28.09.

7:00 1.     + Stanisława Nosek od syna Tadeusza z rodziną i Janiny Guratowskiej

2.     + Tadeusz Kędzior od Tadeusza i Lucyny Janickich

Niedziela

29.09.

7:00 1.      W int. parafii
9:30 1.     + Henryk Damian w 2 rocznicę śmierci od żony z rodziną
16:00 1.     + Tadeusz Kędzior od sąsiadów Słowików
8:15 Dąbrówka 1.     + Zofia, Michalina, Władysław Nosek