Godzina Intencja
Poniedziałek

04.10.

7:00

 

1. +Eugeniusz Marta w 30 dzień po śmierci od dzieci i wnuków
17:00 1. + Franciszek Szydłowski z okazji imienin
Wtorek

05.10.

7:00 1.+ Małgorzata Koza od rodziny Haraf i Bielawski

 

17:00 1. + Józef Walkowicz w 17 rocznicę śmierci od żony z rodziną
Środa

06.10.

17:00 1. W int. Seniorów od Wójta, Sołtysa i Rady Sołeckiej

2. + Małgorzata Koza od Kolegi z pracy Andrzeja

Czwartek

07.10.

17:00 1.+ Małgorzata Koza od współpracowników syna Kamila ze stacji Grosar -Ładna

2. + Marek Sobczyk w 36 rocznicę śmierci

 Piątek

08.10.

17:00 1. + Małgorzata Koza od brata Marcina z rodziną

2. + Małgorzata Koza od brata Andrzeja z rodziną

Sobota

09.10.

7:00

 

1. + Małgorzata Koza od brata Pawła
17:00 1.+ Andrzej Dudała od pracowników firmy Fedex
Niedziela

10.10.

7:00 + +Maria w 22 r. śmierci oraz Jan Bała
11:00 W int. Parafian
16:00 + Celina Majorek w 2 rocznicę śmierci i z okazji imienin oraz Jan Majorek w 12 rocznicę śmierci od syna Bogdana z rodziną
9:00

Dąbrówka

+Władysław Piktas w 5 rocznicę śmierci oraz żona Maria