Godzina Intencja
Poniedziałek

20.09.

7:00

 

1. +Łucja Wołos od uczestników pogrzebu

2 + Zygmunt Motyka od Agaty Bober z rodziną

Wtorek

21.09.

7:00 1.+ Stanisława Słupek w 7 rocznicę śmierci

2. +Dziękczynno – błagalna z okazji 40 rocznicy urodzin Marka z int. żony i dzieci

Środa

22.09.

18:00 1. +Dziękczynno- błagalna z okazji 15 rocznicy ślubu Doroty i Janusza

1.+ Maria Trytek w 30 dzień po śmierci z int. męża

Czwartek

23.08.

7:00 1.+ Zygmunt Motyka od córki Edyty z rodziną

2. + Zygmunt Motyka od Zofii i Zbigniewa Zięba

 Piątek

24.09.

18:00 1. + Zygmunt Motyka od Krystyny i Wiesława Leśniak z rodziną

2. + Zygmunt Motyka od uczestników pogrzebu

Sobota

25.09.

7:00

 

1. + Małgorzata Koza od siostry Iwony z rodziną

2. + Małgorzata Koza od siostry Moniki z rodziną

Niedziela

26.09.

7:00 + Maria i Stanisław Trytek, syn Stanisław od Zdzisława i Barbary
11:00 W int. Parafian
16:00 + Łucja Wołos od rodziny Samelzon z Buchcic
9:00

Dąbrówka

Dziękczynna – błagalna z okazji 18 rocznicy urodzin Martyny