1. Dziś (II niedziela Wielkiego Postu) dzień modlitwy, postu i solidarności z misjonarzami; z tej racji ofiary do puszki na ogólnopolski fundusz dzieła pomocy misjom „AD GENTES”. Bóg zapłać za złożone ofiary. Dziś również kolejna niedziela synodalna.

 

 1. W duchu odpowiedzialności za wszystkich przypominamy, że w kościołach obowiązuje zasada: jedna osoba na 15 m2. Należy zachować wymaganą bezpieczną odległość podczas wchodzenia, wychodzenia i procesji komunijnej. Uczestnicy obrzędów religijnych mają obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki. Przypominamy, że przy wejściach są płyny dezynfekujące – należy z nich korzystać.

 

 1. Droga Krzyżowa w kościele parafialnym w piątek o godz. 16.30, potem Msza św. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w niedziele Wielkiego Postu w kaplicy o 9.00 potem Msza św., zaś w kościele parafialnym o 14.30, potem Msza św. Ofiara na tacę na Gorzkich Żalach przeznaczona na kwiaty do Grobu Pańskiego.

 

 1. W czwartek święto św. Kazimierza, królewicza. Życzenia…

 

 1. W tym tygodniu I czwartek, I piątek i I sobota marca. Spowiedź przed I piątkiem codziennie pół godziny przed Mszą św. Przeżywamy trudny czas pandemii, zatem nie odkładajmy spowiedzi, także wielkanocnej na ostatnią chwilę.

 

 1. W I czwartek o godz. 16.30 wystawienie Najświętszego Sakramentu i modlitwa adoracyjna za kapłanów i o nowe powołania. W I piątek msze św. o godz. 7.00 i 17.00, a w kaplicy o godz. 15.30. Tradycyjnie w I piątek w kościele wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja pół godziny przed Mszą św. poranną, zaś o godz. 16.30 Droga Krzyżowa, potem Msza św.

 

 1. W I sobotę o 6.30 nastąpi wystawienie Najświętszego Sakramentu i prywatna adoracja wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi, potem Msza św. o godz. 7.00.

 

 1. Odwiedziny chorych z posługą sakramentalną w sobotę od godz. 9.00. Mając na uwadze stan zagrożenia epidemicznego prosimy, aby opiekujący się chorymi zgłaszali ich bezpośrednio w zakrystii lub kancelarii, ktoś bowiem może jeszcze odczuwać lęk, czy sobie nie życzyć. Kto nie zostanie zgłoszony w zakrystii lub kancelarii, tego ksiądz nie odwiedzi z posługą. Kapłan odwiedzający chorych będzie korzystał z własnego środka dezynfekującego ręce. Należy zachować wszelkie środki bezpieczeństwa.

 

 1. W następną – I niedzielę miesiąca – ze względu na stan epidemii i ograniczenia sanitarne wspólnej zmiany tajemnic różańcowych w kościele nie będzie. Można dokonać zmian indywidualnie.

 

 1. Można nabywać baranki i paschaliki – akcja Caritas. Ofiara jako jałmużna wielkopostna składana przy tej okazji wynosi co najmniej po 6 zł.

 

 1. Dziękujemy ostatniej grupie za sprzątanie kościoła i kaplicy. Do sprzątania kościoła prosimy rodziny państwa: Padło, Nosek, Janicki-Patyk, Słowik, Peca, Słowik. Do sprzątania kaplicy prosimy rodziny pań: Marta Danuta i Gawron Katarzyna.
 2. Przypominamy, że kancelaria parafialna czynna jest w dni powszednie po Mszy św. wieczornej. W kancelarii wydawane są różne dokumenty, załatwiane sprawy formalne, przeprowadzane rozmowy przedmałżeńskie i ew. inne. Zdajemy sobie sprawę, że zgodnie z przepisami państwowymi kancelaria parafialna jest również zobowiązana do zachowania przepisów RODO o ochronie danych osobowych.

Wymagane dokumenty do załatwienia formalności związanych z przyjęciem sakramentów świętych i dotyczące pogrzebu są następujące:

 

Chrzest św.

 • akt urodzenia dziecka wydany przez Urząd Stanu Cywilnego,
 • zgoda proboszcza własnej parafii, jeśli rodzice z dzieckiem mieszkają na terenie innej parafii,
 • dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska i adresy zamieszkania),
 • zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary.


Bierzmowanie i Eucharystia – informacje podawane są na bieżąco na spotkaniach związanych z przygotowaniem parafialnym.


Małżeństwo

 • aktualne metryki chrztu z wpisem bierzmowania,
 • dowody osobiste,
 • świadectwo katechizacji szkolnej,
 • zaświadczenie o uczestniczeniu w katechezie przedmałżeńskiej,
 • w przypadku wdowców akt zgonu poprzedniego małżonka,
 • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne, gdy narzeczeni chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą skutki cywilno-prawne >ślub konkordatowy<).

Szczegółowe informacje podawane są narzeczonym, gdy przychodzą ustalić termin ślubu.


Pogrzeb katolicki

 • akt zgonu z USC oraz karta zgonu dla pochowania zwłok,
 • zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych (jeśli zgon nastąpił poza parafią; jeśli zgon nastąpił w szpitalu, zaświadczenie wystawia kapelan szpitala),
 • zgoda proboszcza własnej parafii, jeśli pogrzeb odbywa się na terenie innej parafii.

 

Rozmowy przedmałżeńskie zgodnie z tradycją parafii przeprowadzane są w środy po Mszy św. wieczornej, ale dobrze byłoby, gdyby narzeczeni zechcieli wcześniej umówić się na spotkanie, żeby uniknąć długiego czekania, bo np. może już jakaś para narzeczonych być w kancelarii na rozmowie. Ponadto w kancelarii przyjmowane są intencje mszalne. W niedziele i święta kancelaria nieczynna.

 

 1. Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej.