1. Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św.: w kaplicy o 9.00 zaś w kościele o godz. 7.00, 11.00 i 13.00. Po Mszy świętej w kościele o godz. 13.00 modlitwy za zmarłych – 5 stacji. Wykorzystajmy cały listopad na modlitwę za zmarłych w kościele i na cmentarzu. To zarazem I niedziela miesiąca – ze względu na stan epidemii i ograniczenia sanitarne wspólnej zmiany tajemnic różańcowych w kościele nie będzie.

 

 1. Penitencjaria Apostolska zdecydowała, że aby zapewnić bezpieczeństwo wiernych w czasie epidemii, odpust zupełny dla osób nawiedzających cmentarz i modlących się za zmarłych przez poszczególne osiem dni, zwykle ustanowiony jedynie na dni od 1 do 8 listopada, może być przeniesiony na inne osiem dni listopada. Dni te, dowolnie wybrane przez poszczególnych wiernych, mogą być od siebie oddzielone. Również odpust zupełny związany z dniem 2 listopada – wspomnieniem wszystkich wiernych zmarłych może być przeniesiony na inny dzień listopada, dowolnie wybrany przez poszczególnych wiernych. Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, na przykład ze względu na zakazy gromadzenia się licznych wiernych w miejscach świętych, będą mogli uzyskać odpust zupełny, jeśli tylko będą się łączyć duchowo z wiernymi, którzy pobożnie nawiedzają miejsca święte oraz jeśli wykluczą wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i mają intencję – kiedy to tylko będzie możliwe – spełnić trzy zwyczajne warunki (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego). Te osoby, aby uzyskać odpust zupełny powinny odmówić pobożnie modlitwy za zmarłych przed obrazem Pana Jezusa lub Najświętszej Maryi Panny (na przykład jutrznię i nieszpory z oficjum Liturgii godzin za zmarłych, Różaniec, Koronkę do Bożego Miłosierdzia i inne modlitwy za zmarłych bliskich ich sercu); podjąć medytacyjną lekturę jednego z fragmentów Ewangelii z liturgii za zmarłych lub też wypełnić uczynki miłosierdzia poprzez ofiarowanie Bogu swoich cierpień.

 

 1. Decyzją władz państwowych cmentarze zamknięte w dn. 31 X – 2 XI.

 

 1. Decyzją władz w kościołach obowiązuje zasada: jedna osoba na 7 m2. W naszym kościele może być równocześnie 59 osób (nawa główna, nawy boczne i przedsionki), a w kaplicy w Dąbrówce Szczepanowskiej 17 osób (nawa i przedsionek głównego wejścia). Należy zachować wymaganą odległość 2 metrów podczas wchodzenia, wychodzenia i procesji komunijnej. Uczestnicy obrzędów religijnych mają obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy części odzieży albo maseczki. Prosimy, aby wchodząc do kościoła parafialnego, zabrać ze sobą kartę wstępu z koszyczka, żeby wchodzące kolejne osoby wiedziały, ile osób jest wewnątrz kościoła. Jeśli brak kart wstępu, prosimy nie wchodzić do wnętrza. Wychodząc z kościoła karty odkładamy do koszyczka a nie zabieramy ze sobą do domu. Po każdej Mszy św. zostaną poddane dezynfekcji i będą służyć następnym osobom. W kościele zajmujemy miejsca oznaczone dla zachowania bezpiecznej odległości. Przypominamy, że przy wejściach są płyny dezynfekujące – należy z nich korzystać. Równocześnie dziękujemy za dotychczasowe stosowanie się do w/w zaleceń wynikających z odpowiedzialności i troski o zdrowie swoje i innych.

 

 1. Jutro Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych – Dzień Zaduszny. Msze św. w naszym kościele o godz. 00 i 17.00, zaś o 16.30 Różaniec z wypominkami. W kaplicy w Dąbrówce Szczepanowskiej Msza św. o godz. 15.00.

 

 1. Dziś i jutro w miejsce zbiórki ofiar przy cmentarzu na potrzeby Seminarium Duchownego w Tarnowie będzie można składać ofiary do puszek po Mszach św. celebrowanych w kościele.

 

 1. W środę wspomnienie św. Karola Boromeusza. Życzenia…

 

 1. W I czwartek listopada – modlimy się za kapłanów i o nowe powołania kapłańskie a także za zmarłych, zwłaszcza tych, którzy tu pracowali o radość nieba.

 

 1. W I piątek msze św. o godz. 7.00 i 17.00 a w kaplicy o godz. 15.30. Tradycyjnie w I piątek w kościele parafialnym wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja pół godziny przed Mszą poranną a przed wieczorną Różaniec z wypominkami.

 

 1. W I sobotę Msze św. o godz. 7.00 i 17.00, Tradycyjnie w kościele parafialnym wystawienie Najświętszego Sakramentu i prywatna adoracja wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi, potem Msza św. wotywna. Po południu o 16.30 Różaniec z wypominkami i Msza św.

 

 1. Spotkania formacyjne dla uczniów kl. III i kl. VIII ze względu na okoliczności przełożymy na termin późniejszy.

 

 1. Odwiedziny chorych z posługą sakramentalną w sobotę od godz. 9.00. Mając na uwadze stan zagrożenia epidemicznego prosimy, aby opiekujący się chorymi zgłaszali ich bezpośrednio w zakrystii lub kancelarii, ktoś bowiem może jeszcze odczuwać lęk, czy sobie nie życzyć. Kto nie zostanie zgłoszony w zakrystii lub kancelarii, tego ksiądz nie odwiedzi z posługą. Kapłan odwiedzający chorych będzie korzystał z własnego środka dezynfekującego ręce. Należy zachować wszelkie środki bezpieczeństwa.

 

 1. W przyszłą niedzielę (drugą listopada) przypada ustanowiony przez KEP Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. W tym dniu szczególnie pamiętamy o prześladowanych z powodu wyznawanej wiary. Wspieramy ich naszą modlitwą i materialnym darem – zbiórka do puszki na rzecz Fundacji Kościół w Potrzebie.

 

 1. Jesteśmy po zmianie czasu, więc niedzielne msze św. popołudniowe będą o godz. 15.00.

 

 1. Różaniec za zmarłych z wypominkami w niedziele o 14.30 a potem Msza św., zaś w dni powszednie o 16.30 potem Msza św.

 

 1. Dziękujemy ostatniej grupie za sprzątanie kościoła i kaplicy. Do sprzątania kościoła prosimy państwo: Krystyna Niziołek, Kazimiera Polek, Czesława Baca, Barbara Kłósek, Halina Kłósek. Do sprzątania kaplicy prosimy panie: Lisowska Marta i Burnat Małgorzata