1. Dziś tradycyjnie zasłania się wizerunki Chrystusa Ukrzyżowanego, aby ponownie odsłonić je dopiero w czasie Triduum Paschalnego. W ten sposób Kościół pragnie uwypuklić i podkreślić znaczenie Ofiary krzyżowej Jezusa, dzięki której wszyscy otrzymaliśmy w darze zbawienie.

 

 1. Droga Krzyżowa w kościele parafialnym w piątek o godz. 16.30, potem Msza św. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w niedziele Wielkiego Postu w kaplicy o 9.00 potem Msza św., zaś w kościele parafialnym o 14.30, potem Msza św. Ofiara na tacę na Gorzkich Żalach na kwiaty do Grobu Pańskiego.

 

 1. W duchu odpowiedzialności za wszystkich przypominamy, że w kościołach obowiązuje zasada: jedna osoba na 15 m2. Należy zachować wymaganą bezpieczną odległość także podczas wchodzenia, wychodzenia i procesji komunijnej. Uczestnicy obrzędów religijnych mają obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki. Przypominamy, że przy wejściach są płyny dezynfekujące – należy z nich korzystać.

 

 1. W środę Dzień Misjonarzy Męczenników. W czwartek – Uroczystość Zwiastowania Pańskiego – Dzień Świętości Życia. Zachęcamy do podjęcia Dzieła Duchowej Adopcji. Na bocznym ołtarzu Matki Bożej są specjalne ulotki, które można zabrać i wypełniając określone tam warunki podjąć dzieło Duchowej Adopcji. Jednym z nich jest złożenie wypełnionego i oderwanego fragmentu ulotki jako dar ołtarza – można składać w najbliższym czasie na ołtarzu Matki Bożej. W piątek Dzień Modlitw za Więźniów.

 

 1. Najbliższa niedziela to Niedziela Palmowa Męki Pańskiej. Z powodu epidemii nie będzie uroczystej procesji z palmami i konkursu palm. Poświęcenie palm będzie przed Mszą św. w kaplicy i przed Mszą św. o 11.00 w kościele. Składka z przyszłej niedzieli, jako jałmużna postna przeznaczona jest na WSD w Tarnowie.

 

 1. Dziękuję za modlitwę w intencjach rekolekcji i za udział w rekolekcjach wielkopostnych, dziękuję wszystkim wspierającym to dzieło, zarówno od strony duchowej jak i materialnej.

 

 1. “Starosta Tarnowski zachęca mieszkańców Powiatu Tarnowskiego do skorzystania z darmowej pomocy prawnej, która jest dostępna w każdej gminie. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Tarnowie pod numerem telefonu 14 68 83 327 lub na stronie internetowejporadyprawne.powiat.tarnow.pl”

 

 1. Od początku minionego roku do chwili obecnej za ogrzewanie kaplicy (wraz
  z zapłaconym w minionym tygodniu wyrównaniem w wys. 3 091,07 zł.) zapłacono
  5 293,95 zł. W tym samym czasie za ogrzewanie kościoła zapłacono 5 914,06 zł. W sumie ogrzewanie kościoła i kaplicy wyniosło 11 208,01 zł.
 2. Dziękujemy ostatniej grupie za sprzątanie kościoła i kaplicy. Do sprzątania kościoła prosimy rodziny państwa: Janiga, Małek – Kaczmarczyk, Słowik, Trytek, Sobczyk. Do sprzątania kaplicy prosimy rodziny pań: Zapart Małgorzata i Rzońca Anna.

 

 1. W środę o godz. 15.00 spotkanie LSO w kościele.

 

 1. Odbył się pogrzeb śp. Bolesławy Koza. Dobry Jezu…