1. Miesiąc luty w Kościele poświęcony jest modlitwom za konających.

 

  1. Dziś I niedziela miesiąca – ze względu na stan epidemii i ograniczenia sanitarne wspólnej zmiany tajemnic różańcowych w kościele nie będzie. Można dokonać zmian indywidualnie.

 

  1. Dziś zgodnie z tradycją adoracja Najświętszego Sakramentu z racji 40-godzinnego Nabożeństwa. Przed południem po Mszach św. a po południu wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja pół godz. przed Mszą św.

 

  1. W duchu odpowiedzialności za wszystkich przypominamy, że w kościołach obowiązuje zasada: jedna osoba na 15 m2. Należy zachować wymaganą bezpieczną odległość podczas wchodzenia, wychodzenia i procesji komunijnej. Uczestnicy obrzędów religijnych mają obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy części odzieży albo maseczki. Przypominamy, że przy wejściach są płyny dezynfekujące – należy z nich korzystać. Prosimy, aby wchodząc do kościoła parafialnego, zabrać ze sobą kartę wstępu z koszyczka, żeby kolejne osoby wiedziały, ile osób jest wewnątrz kościoła. Wychodząc z kościoła karty odkładamy do koszyczka a nie zabieramy ze sobą do domu. Po każdej Mszy św. zostaną poddane dezynfekcji i będą służyć następnym osobom.

 

  1. W środę wspomnienie św. Scholastyki, dziew.; w czwartek wspomnienie NMP z Lourd’es – Światowy Dzień Chorego. Przeżywajmy ten dzień w łączności ze wszystkimi chorymi prosząc dla nich o światło Ducha Świętego w przeżywaniu cierpienia w zjednoczeniu z cierpiącym Chrystusem. Życzenia…

 

  1. Dziękujemy ostatniej grupie za sprzątanie kościoła i kaplicy. Do sprzątania kościoła prosimy rodziny państwa: Szydłowski, Szydłowski, Słowik, Szydłowski, Stec. Do sprzątania kaplicy prosimy rodziny pań: Mrzygłód Sławomira i Chodak Anna.

 

  1. Dziękujemy za demontaż szopki i choinek i wykonane prace przy parafii. Bóg zapłać.

 

  1. Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej.