XX NIEDZIELA ZWYKŁA – 18.08.2019 R.

  1. Przeżywamy dziś Uroczystość Odpustową ku czci Niepokalanego Serca Maryi. Za naszym wielkim Rodakiem św. Janem Pawłem II powtarzamy Totus Tuus Maria – cały Twój Maryjo. Witamy Ks. Mgr. Wojciecha Jurkowskiego, Proboszcza z Ładnej, dzisiejszego Kaznodzieję i sumistę oraz wszystkich kapłanów i gości przybyłych na dzisiejszą Uroczystość.

 

  1. Komunikat Biskupa Tarnowskiego

 

 

Komunikat Biskupa Tarnowskiego w sprawie

Uniwersytetu Nauczania Społecznego Jana Pawła II

 

 

Drodzy Diecezjanie!

 

Od blisko dwóch lat działa w naszej diecezji Uniwersytet Nauczania Społecznego Jana Pawła II, który powstał w ramach Akcji Katolickiej. Radością napawa fakt, iż od samego początku wzbudził on ogromne zainteresowanie wśród wiernych, czego dowodem jest blisko tysiąc słuchaczy rekrutujących się z różnych środowisk, takich jak: ruchy
i stowarzyszenia katolickie, samorządowcy, przedsiębiorcy oraz ludzie poszukający pogłębienia wiary i krytycznego spojrzenia na aktualną rzeczywistość społeczną.

Program tematyczny Uniwersytetu obejmuje zagadnienia wokół których koncentruje się życie religijne i społeczne człowieka, czyli: prawo naturalne, podstawowe zasady życia społecznego, godność człowieka i jego prawa, a także podstawowe wartości jak: małżeństwo, rodzina, szkoła, patriotyzm, kultura, praca, itp.

Zajęcia prowadzone w ramach działalności Uniwersytetu odbywają się raz w miesiącu, w dni powszednie, w godzinach od 17.00 do 19.00, i mają one miejsce w pięciu punktach naszej diecezji: w auli Jana Pawła II w Tarnowie (obok katedry), w auli przy Bazylice św. Małgorzaty w Nowym Sączu, w Bursie przy parafii św. Mikołaja w Bochni, w auli przy Bazylice św. Mateusza w Mielcu, oraz w Krużlowej w auli parafialnej. Udział w wykładach jest bezpłatny.

 

Drodzy Diecezjanie!

Rzeczywistość, w jakiej żyjemy, jest coraz bardziej złożona. Wielu ludzi
z trudem się w niej odnajduje. Z niepokojem obserwujemy działania ideologiczne próbujące zredukować człowieka do jego funkcji ekonomicznej i konsumpcyjnej, uznające całą sferę duchową i potrzeby religijne za relikt kultury i metafizyczne mrzonki. Dlatego musimy umacniać się intelektualnie i duchowo, by móc chronić fundamentalne dla nas wartości. Serdecznie zapraszam Was do udziału w wykładach z zakresu nauczania społecznego Kościoła. Zapisy prowadzone są przez stronę internetową Uniwersytetu
i potrwają do 5 września. Szczegółowe informacje są dostępne na plakatach.

 

Wszystkim zaangażowanym w działo prowadzenia Uniwersytetu Nauczania Społecznego oraz jego słuchaczom udzielam pasterskiego błogosławieństwa.

 

 

 

† Andrzej Jeż

BISKUP TARNOWSKI

 

 

 

 

 

  1. Msze św. dziś o godz. 7.00, suma o godz. 11.00 i po południu o 16.00, w kaplicy tradycyjnie o 8.15. Nie będzie Mszy św. o godz. 9.30.

 

  1. W liturgii tego tygodnia: wtorek – wspomnienie św. Bernarda, opata i dokt. Kośc.; środa – wspomnienie św. Piusa X, pap.; czwartek – wspomnienie NMP Królowej; sobota – święto św. Bartłomieja, Apostoła. Życzenia…

 

  1. Parafialny Oddział Akcji Katolickiej zaprasza do udziału w pieszej pielgrzymce z naszego kościoła parafialnego do kaplicy w Dąbrówce Szczepanowskiej. Wyjście w sobotę ok. godz. 16.15 i w kaplicy Msza ok. godz. 18.00. Pielgrzymka będzie miała charakter przebłagalny za grzechy przeciw Bogu i Kościołowi, za parodiowanie Mszy Świętej, znieważanie Matki Bożej, napaści na kapłanów, świątynie, publiczne ubliżanie katolikom oraz plagę bezczeszczenia świętych wizerunków wiary katolickiej. W następną niedzielę w kaplicy Odpust – sumę o godz. 11.00 będzie celebrował i kazanie wygłosi Ks. dr Paweł Kochaniewicz, Dyrektor Szkoły Katolickiej w Nowym Sączu. Serdecznie zapraszamy zarówno w sobotę na pielgrzymkę, jak i w niedzielę na odpust do kaplicy – kto tylko może niech spieszy do Maryi – Matki i Polski Królowej; wszak w kaplicy spogląda Ona na nas w kopii Jasnogórskiego Wizerunku. Druhów OSP prosimy o zadbanie o porządek i bezpieczeństwo zarówno w sobotę podczas pielgrzymki jak i w niedzielę podczas Uroczystości Odpustowej.

 

  1. Dziękujemy ostatniej grupie za sprzątanie kościoła i kaplicy. Do sprzątania kościoła  prosimy panie: Krystyna Stefańska, Teresa Tryba, Maria Kula, Katarzyna Bogusz, Maria Szydłowska. Do sprzątania kaplicy prosimy panie: Smoleń Renata i Stefańska Maria.

 

  1. Dziękujemy za ofiarę na parking państwu Grażynie i Czesławowi Sumara – 100 zł.

 

  1. Łączymy się duchowo z naszymi parafianami pielgrzymującymi w ramach PPT do tronu Matki na Jasną Górę. Zachęcam do słuchania transmisji z trasy pielgrzymki na falach RDN-u.

 

  1. Komunikat Starosty Tarnowskiego

 

Komunikat

W związku z nasilającymi się w ostatnim czasie kradzieżami kratek ściekowych, zlokalizowanych w pasie dróg powiatowych na terenie Powiatu Tarnowskiego, Starosta Tarnowski apeluje do wszystkich mieszkańców o szczególną uwagę.

Brak kratek na studzienkach kanalizacyjnych stanowi istotne zagrożenie dla bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Dbajmy o bezpieczeństwo swoje oraz innych. W przypadku zauważenia braku kratki, należy pilnie zgłosić ten fakt do zarządcy drogi.

Ponadto Starosta Tarnowski zwraca się z apelem do przedsiębiorców prowadzących skup złomu, aby zwracali szczególną uwagę na dostarczany towar oraz zgłaszali odpowiednim służbom przypadki prób sprzedaży kratek ściekowych.

Starosta

Roman Łucarz

 

 

  1. Zachęcam do nabywania prasy katolickiej.