XXIII Niedziela Zwykła – 8 IX 2019 r.

 

 

  1. Dziś Uroczystość Narodzenia NMP, Głównej Patronki Diecezji Tarnowskiej. Po każdej Mszy św. poświęcenie ziarna siewnego. Po Mszy św. wieczornej zebranie Rady Parafialnej – Duszpasterskiej i Ekonomicznej. Zapraszamy.

 

  1. W liturgii: w piątek – wspomnienie św. Jana Chryzostoma, bpa i dokt. Kośc. To zarazem 13 dzień miesiąca – Nabożeństwo Fatimskie rozpocznie się Mszą św. o godz. 18.00, po Mszy św. procesja różańcowa. Zachęcamy do licznego udziału. Z racji Nabożeństwa Fatimskiego wyjątkowo nie będzie spotkania Grupy Młodzieżowej w tym tygodniu. W sobotę Święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Nawiązuje ono do odnalezienia przez cesarzową św. Helenę drzewa krzyża w Jerozolimie. To święto przypomina nam o miejscu i znaczeniu krzyża w naszej wierze. Prośmy, aby krzyż Jezusa, znak naszego zbawienia, był przez nas coraz lepiej rozumiany i coraz bardziej miłowany.

 

  1. Szczegółowe informacje o Tygodniu Maryjnym w Tarnowskiej Bazylice Katedralnej – Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej są umieszczone w gablocie w przedsionku kościoła. Na Mszę św. o godz. 18.00 w czwartek w sposób szczególny zaproszeni są parafianie z parafii Dekanatu Tarnów – Zachód.

 

  1. Dziękujemy ostatniej grupie za sprzątanie kościoła i kaplicy i ofiarę na kwiaty 100 zł. Do sprzątania kościoła prosimy panie: Węc Dorota, Szwalec Anna, Słowik Maria, Szydłowska Krystyna, Szydłowska Bernadeta. Do sprzątania kaplicy prosimy panie: Słowik Czesława i Kosiorowska Barbara.

 

  1. W dniach 15 – 21 września 2019 r. Tydzień Wychowania.

 

  1. W dniach 15 – 22 września 2019 r. Wielki Odpust ku czci Matki Bożej Bolesnej w Limanowej (szczegóły w gablocie).

 

  1. Następna niedziela to Dzień Środków Społecznego Przekazu. Ofiary do puszki w tym dniu na rzecz Uniwersytetu Papieskiego JP II w Krakowie i Tarnowie.

 

  1. To również III niedziela miesiąca – ofiary na cele inwestycyjne zgodnie z przyjętym w parafii – jak mnie poinformowano – zwyczajem.

 

  1. “Spotkanie popielgrzymkowe Grupy nr 3 św. Brata Alberta odbędzie się w niedzielę 15.09.2019 w Błoniu. Rozpocznie się Mszą Świętą o godz.15.00 w tamtejszym kościele” – informuje Sebastian – wikariusz z Mościc

 

  1. Zachęcam do nabywania prasy katolickiej.