1. Dziś 13 dzień miesiąca – w ramach kolejnego Nabożeństwa Fatimskiego po Mszy św. o godz. 16.00 procesja różańcowa. Zachęcamy do licznego udziału. Dziś także odpust w Zbylitowskiej Górze.

 

  1. W liturgii: poniedziałek – Święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Nawiązuje ono do odnalezienia przez cesarzową św. Helenę drzewa krzyża w Jerozolimie. To święto przypomina nam o miejscu i znaczeniu krzyża w naszej wierze. Prośmy, aby krzyż Jezusa, znak naszego zbawienia, był przez nas coraz lepiej rozumiany i coraz bardziej miłowany; wtorek – wspomnienie NMP Bolesnej; środa – wspomnienie św. Korneliusza, pap. i Cypriana, bpa i męcz.; piątek – święto św. Stanisława Kostki, zak., patrona Polski. Życzenia….

 

  1. W tym tygodniu przeżywamy X Tydzień Wychowania pod hasłem „Budujmy więzi”.

 

  1. Następna niedziela to Dzień Środków Społecznego Przekazu. Ofiary do puszki w tym dniu na rzecz Uniwersytetu Papieskiego JP II w Krakowie i Tarnowie.

 

  1. W tym tygodniu dotarła informacja: W związku z prośbą Papieża Franciszka o pomoc dla Grobu Pańskiego ofiary, które były zwyczajowo składane podczas Adoracji Krzyża należy zebrać do puszek po niedzielnych Mszach świętych w dniu 13 września br. W związku z powyższym po mszy św. zbiórka do puszek na w/w cel.

 

  1. Diecezjalne Studium Rodziny jest propozycją dla osób, które pragną pogłębić swoją wiedzę na tematy związane z małżeństwem i rodziną. Wykłady obejmują zagadnienia z teologii, prawa kanonicznego, psychologii rodziny, pedagogiki i z naturalnych metod rozpoznawania płodności zgodnie z metodą prof. Rötzera. Studium trwa dwa lata. 10 października rozpoczyna się XVIII jego edycja. Wszystkie wykłady będą odbywać się Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie. Informacje i zapisy: Wydział Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin tel. 14-631-73-60, drtarnow@gmail.com.

 

  1. Komunikat tarnowskiej Policji – osobna kartka i w gablocie.

 

  1. Informacja PP. Sołtysów – osobne kartki.

 

  1. W piątek po Mszy św. wieczornej – spotkanie Grupy Młodzieżowej.

 

  1. Dziękujemy ostatniej grupie za sprzątanie kościoła i kaplicy. Do sprzątania kościoła prosimy panie: Krystyna Maniak, Elżbieta Słowik, Małgorzata Słowik, Teresa Zbylut. Do sprzątania kaplicy prosimy panie: Kozioł Elżbieta i Słowik Katarzyna.

 

  1. Zachęcam do nabywania prasy katolickiej.