XXIV Niedziela Zwykła – 15. 09. 2019 r.

  1. Dziś przeżywamy wraz z całym Kościołem Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Pokrzepieni Bożymi darami, idźmy odważnie w świat i do świata – także tego wirtualnego. Świadomi, że Pan zawsze nas wspomaga, starajmy się słowem i czynem ewangelicznego życia świadczyć, że Jezus Dobry Pasterz jest Mesjaszem – jedynym  Zbawicielem świata. Odpust w Zbylitowskiej Górze.

 

  1. W liturgii tego tygodnia: pon. – wspomnienie św. Korneliusza, bpa i męcz.; śr. – święto św. Stanisława Kostki, zak.; pt. – wspomnienie św. Andrzeja Kim Taegon, prezb., Pawła Chong Hasang i Towarzyszy, męcz.; sob. – święto św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty.

 

  1. 21 – 22 września Pielgrzymka Małżeństw i Rodzin na Jasną Górę (szczegóły w gablocie).

 

  1. Bóg zapłać za dzisiejsze – zgodnie z przyjętym w parafii zwyczajem – ofiary na cele inwestycyjne i do puszki na rzecz Uniwersytetu Papieskiego JP II w Krakowie i Tarnowie.

 

  1. Dziękujemy ostatniej grupie za sprzątanie kościoła i kaplicy i ofiarę na kwiaty 100 zł. Do sprzątania kościoła prosimy panie: Małgorzata Szydłowska, Grażyna Kot, Joanna Pudło, Elżbieta Zagól, Irena Kot. Do sprzątania kaplicy prosimy panie: Joanna Słowik i Dorota Stankowska-Chodak.

 

  1. Spotkania: w środę o godz. 16.30 – LSO, w piątek po Mszy św. wieczornej – Grupa Młodzieżowa. Zapraszamy.

 

  1. Zachęcam do nabywania prasy katolickiej.

 

8. Odbył się pogrzeb śp. Mariana Wąż. Dobry Jezu…