Parafia Niepokalanego Serca Maryi

w

Szczepanowicach

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA  

23 X 2022

NIEDZIELA MISYJNA

 

 

 1. Dzisiaj Niedziela Misyjna rozpoczynająca Tydzień Misyjny pod hasłem: Będziecie moimi świadkami”. Składka na misje. Niech ten tydzień obudzi w nas zapał niesienia dobrej nowiny o miłości Boga wszędzie tam, gdzie prowadzą ścieżki naszego życia. Tam zaś, gdzie nie możemy dotrzeć fizycznie, głośmy Boże Miłosierdzie wytrwałą modlitwą.

 

 1. W czwartek Święto Szkoły. O godz. 8.00 Msza św. w intencji Dyrekcji, Grona Pedagogicznego, Pracowników, emerytowanych Nauczycieli i Pracowników Szkoły, Uczniów i Rodziców o obfitość Bożych darów a dla zmarłych o radość nieba.

 

 1. W piątek święto św. Szymona i Judy Tadeusza, Apostołów. Życzenia…

 

 1. W przyszłą niedzielę Uroczystość Rocznicy Poświęcenia Własnego Kościoła. To ostatnia niedziela miesiąca – synodalna.

 

 1. W związku ze zbliżającą się zmianą czasu na zimowy od przyszłej niedzieli Msze św. popołudniowe w niedziele będą o godz. 15.00.

 

 1. Nabożeństwo Różańcowe w dni powszednie po Mszy św. o godz. 17.00 a w przyszłą niedzielę o godz. 30, potem Msza św. Zachęcamy zarówno dzieci, młodzież jak i osoby starsze do prowadzenia modlitwy różańcowej i do licznego udziału. Harmonogram w gablocie. Dziękujemy prowadzącym modlitwę w tygodniu.

 

 1. Na stoliku z czasopismami religijnymi są wyłożone kartki na wypominki. Bardzo proszę, by imiona zmarłych, za których chcemy się modlić, pisać w mianowniku. Bardzo proszę, aby na kartkach z wypominkami nie pisać intencji mszalnych.

 

 1. Powoli przygotowujemy się do Uroczystości Wszystkich Świętych. Pomyślmy o spowiedzi św., bo to jest najważniejsze, by być w stanie łaski, przyjąć Komunię św. i zyskiwać odpusty dla zmarłych. Przypominamy wszystkim, że jest codziennie w tygodniu przez pół godziny przed Mszą św. możliwość skorzystania z Sakramentu Pokuty. Prosimy, by robiąc porządki na cmentarzu pamiętać, że cmentarz, to miejsce spoczynku naszych bliskich zmarłych, kiedyś wielu z nas, zadbajmy więc o szacunek dla tego miejsca i otoczenia, nie wyrzucamy śmieci na skarpę, ani na sąsiednie posesje czy groby. Przypominamy, że nie wykonujemy prac remontowo-budowlanych na cmentarzu bez uzgodnienia z zarządcą. Również nie wykonujemy na cmentarzu żadnej wycinki bez uzyskania stosownych pozwoleń w przypadku konieczności ich uzyskania od właściwych urzędów. Już dziś prosimy Druhów OSP o pokierowanie w Uroczystość Wszystkich Świętych ruchem przy cmentarzu – wg zwyczaju z lat ubiegłych.

 

 

 1. Dziś wybory do Parafialnej Rady Duszpasterskiej. Są przygotowane opieczętowane pieczęcią parafialną karty do głosowania (głos oddany na karcie innej, bez pieczęci zostanie uznany za nieważny). Każdy z głosujących podaje na karcie do głosowania dwóch spośród zgłoszonych kandydatów. Lista kandydatów w gablocie i obok urny do głosowania.

 

 1. Dziękujemy ostatniej grupie za sprzątanie kościoła i kaplicy. Do sprzątania kościoła prosimy rodziny państwa: Pałucki, Setlak, Łabuz, Jagoda. Do sprzątania kaplicy prosimy rodziny pań: Zapart Małgorzata i Rzońca Anna.

 

 1. W piątek po Nabożeństwie Różańcowym spotkanie Grupy Młodzieżowej.

 

 1. Z racji trwającego V Synodu Diecezji Tarnowskiej trwa edycja albumów Kościoły Diecezji Tarnowskiej. Jest tom obejmujący świątynie dekanatów tarnowskich. Są tam też informacje i zdjęcia z naszego kościoła i kaplicy. Można je nabyć w zakrystii kościoła parafialnego – koszt 100 zł/szt.

 

 1. W zakrystii do nabycia są Kalendarze Rolników na przyszły rok: kalendarz książkowy – 28 zł, kalendarz ścienny– 8 zł.

 

 1. Zachęcam do nabywania prasy katolickiej. Gość Niedzielny po 8 zł. Jest też dla dzieci przedszkolnych i szkolnych Promyczek Dobra po 6 zł.

 

 1. Informacja od Wójta Gminy Pleśna – w gablocie.

 

 1. Intencje mszalne – osobna kartka.