1. Apel Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski przed Uroczystością Wszystkich Świętych.

 

  1. Przypomnienie z Dekretu Biskupa Tarnowskiego: W związku z wprowadzonymi ograniczeniami dotyczącymi liczby uczestników zgromadzeń religijnych (1 osoba na 4m2w „strefie żółtej” i 1 osoba na 7m2 w „strefie czerwonej”) Bp Ordynariusz ponownie udziela na terenie całej Diecezji dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedzielę i święta nakazane, aż do odwołania. Tych, którzy z niej skorzystają, gorąco zachęca do duchowego łączenia się z Najświętszą Ofiarą za pośrednictwem środków społecznego przekazu, oraz do uczestnictwa w niej w dni powszednie. Pamiętajmy przy tym, o słowach naszego Zbawiciela – „Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego […], nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało […], ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym” (J 6 53-54). Z całym Dekretem Ks. Bpa można zapoznać się na stroni Diecezji, parafii a także jest w gablocie.

 

  1. Decyzją władz od 24 października br. cała Polska jest w strefie czerwonej i w kościołach obowiązuje zasada: jedna osoba na 7 m2. W naszym kościele może być równocześnie 59 osób (nawa główna, nawy boczne i przedsionki), a w kaplicy w Dąbrówce Szczepanowskiej 17 osób (nawa i przedsionek głównego wejścia). Należy zachować wymaganą odległość 2 metrów zajmując całą powierzchnię kościoła, a nie tylko ławki w nawie głównej, jak również 2 metry podczas wchodzenia, wychodzenia i procesji komunijnej. Uczestnicy obrzędów religijnych mają obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy części odzieży albo maseczki. Prosimy, aby wchodząc do kościoła parafialnego, zabrać ze sobą kartę wstępu z koszyczka, żeby wchodzące kolejne osoby wiedziały, ile osób jest wewnątrz kościoła. Jeśli brak kart wstępu, prosimy nie wchodzić do wnętrza. Wychodząc z kościoła karty odkładamy do koszyczka a nie zabieramy ze sobą do domu. Po każdej Mszy św. zostaną poddane dezynfekcji i będą służyć następnym osobom. Przypominamy, że przy wejściach są płyny dezynfekujące – należy z nich korzystać. Równocześnie dziękujemy za dotychczasowe stosowanie się do w/w zaleceń wynikających z odpowiedzialności i troski o zdrowie swoje i innych. Dziękujemy również za inicjatywę i oznaczenie miejsc dla zachowania bezpiecznej odległości sanitarnej w kościele między uczestnikami liturgii.

 

  1. Dziś Nabożeństwo Różańcowe o 15.30, potem Msza św. W sobotę ostatnie Nabożeństwo Różańcowe. Dziękujemy gromadzącym się przez cały październik na wspólnej modlitwie, dziękujemy prowadzącym modlitwę.
  2. W środę święto św. Szymona i Judy Tadeusza, Apostołów. Życzenia…

 

  1. Spowiedź przed Uroczystością Wszystkich Świętych codziennie pół godziny przed Mszą św.

 

  1. W niedzielę Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św.: w kaplicy o 9.00 zaś w kościele o godz. 7.00, 11.00 i 13.00. Z powodu pandemii nie będzie Mszy św. na cmentarzu połączonej tradycyjnie z modlitwami za zmarłych. Nabożeństwo to jest formą licznego zgromadzenia ludzi a tak liczne zgromadzenie jest zakazane.  Po Mszy świętej w kościele o godz. 13.00 modlitwy za zmarłych – 5 stacji. Wykorzystajmy całą oktawę na modlitwę za zmarłych w kościele i na cmentarzu. To zarazem I niedziela miesiąca – zmiana tajemnic różańcowych – ze względu na stan epidemii i ograniczenia sanitarne wspólnej zmiany tajemnic w kościele nie będzie. Można dokonać zmian indywidualnie.

 

  1. W Uroczystość Wszystkich Świętych i w Dzień Zaduszny w miejsce zbiórki ofiar na potrzeby Seminarium Duchownego w Tarnowie przy cmentarzu będzie można składać ofiary do puszek  po Mszach św. celebrowanych w kościele.

 

  1. Dziękujemy ostatniej grupie za sprzątanie kościoła i kaplicy. Do sprzątania kościoła prosimy panie: Małgorzata Maciak, Wiesława Makowska, Anna Piórkowska, Danuta Baca, Zofia Orlik. Do sprzątania kaplicy prosimy panie: Koza Stanisława i Łątka Magdalena.

 

  1. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w trosce o ochronę i wsparcie osób starszych w okresie pandemii koronawirusa uruchomiło Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów. Celem tej inicjatywy jest zabezpieczenie najpilniejszych potrzeb osób, które z racji wieku powinny ograniczyć wychodzenie z domu. W ramach ww. akcji seniorzy, powyżej 70 roku życia, dzwoniąc pod numer infolinii 22 505 11 11, będą mogli otrzymać pomoc ze strony pracowników pomocy społecznej w dostarczeniu produktów pierwszej potrzeby, takich jak żywność oraz środki ochrony osobistej. Link do strony internetowej:

https://drive.google.com/drive/folders/1Hnym0ahT6ZDDbIyeSpWH5Y7QSudFoom6?usp=sharing

 

  1. Zachęcam do nabywania prasy katolickiej.

 

12. Odbyły się pogrzeby śp. Kazimiery Jagoda i śp. Izabeli Majorek. Dobry Jezu…