XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA 13 XI 2019

 

 1. Ewangeliczna opowieść o Zacheuszu jest opowieścią o naszym życiu. Ukazuje nam – często ubogim i duchowo poranionym – kim możemy się stać, jeżeli zaprosimy Chrystusa do naszych serc i domów, do naszego życia. Jezus przychodzi do nas w każdej Mszy Świętej. Niech znajdzie w nas godne mieszkanie. Obyśmy tylko okazali się gotowymi na przyjęcie Jego łaski i zbawienia.

 

 1. Niedziela adoracyjna, po prymarii zmiana tajemnic różańcowych.

 

 1. W liturgii tygodnia: poniedziałek – wspomnienie św. Karola Boromeusza; sobota – Święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej.

 

 1. W tym tygodniu I czwartek listopada – modlimy się za kapłanów i o nowe powołania kapłańskie a także za zmarłych, zwłaszcza tych, którzy tu pracowali o radość nieba.

 

 1. W przyszłą niedzielę (drugą listopada) przypada ustanowiony przez KEP Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. W tym dniu szczególnie pamiętamy o prześladowanych z powodu wyznawanej wiary. Wspieramy ich naszą modlitwą i materialnym darem – zbiórka do puszki na rzecz Fundacji Kościół w Potrzebie.

 

 1. Różaniec za zmarłych z wypominkami w niedziele o 15.30 a potem Msza św., zaś w dni powszednie o 16.30 potem Msza św.

 

 1. W czwartek o 15.30 spotkanie chętnych do śpiewania w scholi, zaś w piątek spotkanie Grupy Młodzieżowej po Mszy św. wieczornej.

 

 1. Dziękujemy ostatniej grupie za sprzątanie kościoła i kaplicy i ofiarę 60 zł. na kwiaty. Do sprzątania kościoła prosimy państwo: Kornelia Słowik, Krzysztof Sobczyk, Urszula Włodarska, Halina Nowak, Cecylia Słowik. Do sprzątania kaplicy prosimy panie: Stefańska Monika, Banach Małgorzata.

 

 1. Dziękujemy panu Wojciechowi Sarad za wyrównanie placu przed cmentarzem, dziękujemy p. Zofii Skórka i pewnej osobie za ofiary na cele parafialne po 100 zł. Dziękujemy za przygotowanie kaplicy i ołtarza na cmentarzu. Dziękujemy druhom OSP za zadbanie o porządek w minioną Uroczystość Wszystkich Świętych. Dziękujemy paniom za prace porządkowe po malowaniu wnętrza plebanii. Wszystkim za wszystko Bóg zapłać…

 

 1. Zachęcam do nabywania prasy katolickiej.

 

 1. Intencje mszalne – osobna kartka.

 

 1. Odeszła do wieczności śp. Stanisława Chodak. Dobry Jezu…