1. Przeżywamy ustanowiony przez KEP Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Prześladowanych z powodu wyznawanej wiary wspieramy naszą modlitwą i materialnym darem – zbiórka do puszki na rzecz Fundacji Kościół w Potrzebie.

 

  1. Decyzją władz w kościołach od wczoraj, czyli 7 listopada obowiązuje zasada: jedna osoba na 15 m2. W naszym kościele może być równocześnie 27 osób (nawa główna, nawy boczne i przedsionki), a w kaplicy w Dąbrówce Szczepanowskiej 8 osób (nawa i przedsionek głównego wejścia). Należy zachować wymaganą bezpieczną odległość podczas wchodzenia, wychodzenia i procesji komunijnej. Uczestnicy obrzędów religijnych mają obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy części odzieży albo maseczki. Prosimy, aby wchodząc do kościoła parafialnego, zabrać ze sobą kartę wstępu z koszyczka, żeby wchodzące kolejne osoby wiedziały, ile osób jest wewnątrz kościoła. Jeśli brak kart wstępu, prosimy nie wchodzić do wnętrza. Wychodząc z kościoła karty odkładamy do koszyczka a nie zabieramy ze sobą do domu. Po każdej Mszy św. zostaną poddane dezynfekcji i będą służyć następnym osobom. W kościele zajmujemy miejsca oznaczone dla zachowania bezpiecznej odległości. Przypominamy, że przy wejściach są płyny dezynfekujące – należy z nich korzystać. Równocześnie dziękujemy za dotychczasowe stosowanie się do w/w zaleceń wynikających z odpowiedzialności i troski o zdrowie swoje i innych.

 

  1. W liturgii tygodnia: poniedziałek – Święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej; wtorek – wspomnienie św. Leona Wielkiego, pap. i dok. Kośc.; środa – wspomnienie św. Marcina z Tours, bpa; czwartek – wspomnienie św. Jozafata, bpa i męcz.; piątek– św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, męcz. Życzenia…

 

  1. W środę Narodowe Święto Niepodległości. Obejmijmy serdeczną modlitwą sprawy naszej Ojczyzny, pamiętajmy o tych, którzy oddali za Ojczyznę swe życie.

 

  1. Różaniec za zmarłych z wypominkami w niedziele o 15.30 a potem Msza św., w środę i piątek o 16.30 potem Msza św. W pozostałe dni kwadrans przed Mszą św. czyli o 6.45 modlitwa za wszystkich zmarłych w naszym kościele wypominanych.

 

  1. Światowy Dzień Ubogich obchodzony jest w całym Kościele w XXXIII niedzielę zwykłą, czyli w tym roku 15 listopada. Ze względu na pandemię odwołana została coroczna akcja rozprowadzania Chlebków Miłosierdzia wspierająca biedniejsze osoby. Zachęcamy jednak do rozglądnięcia się czy w pobliżu nie mieszkają osoby potrzebujące pomocy.

 

  1. Dziękujemy ostatniej grupie za sprzątanie kościoła i kaplicy. Do sprzątania kościoła prosimy państwo: Zofia Reczek, Zofia Pietrucha, Bożena Walkowicz, Ewa Szewczyk, Paulina Soboń. Do sprzątania kaplicy prosimy panie: Stankowska Alfreda i Majka Halina.

 

  1. W Tarnowie w najbliższym czasie rozpocznie się budowa szpitala tymczasowego. W związku z tą inicjatywą zwrócono się do Biskupa Tarnowskiego z prośbą o pomoc w dotarciu z informacją o tej budowie do jak najszerszego grona osób. Treść informacji:

 

1/ Zachęcamy do angażowania się w pracę w szpitalu tymczasowym w Tarnowie lekarzy, lekarzy emerytów, lekarzy z prywatnych gabinetów, stomatologów, pielęgniarek, ratowników medycznych, opiekunów medycznych. Zatrudnieni otrzymają pełne wsparcie, zabezpieczenia sanitarne i wynagrodzenie zgodne z rozporządzeniami Ministerstwa Zdrowia.

 

Osoby zainteresowane w sprawie pracy kontakt: szpitaltymczasowy@lukasz.med.pl

 

2/ Zwracamy się także z apelem do ozdrowieńców, czyli osób, które przeszły już COVID i mogą oddać osocze. Prosimy zgłaszać się do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oddział w Tarnowie w szpitalu Specjalistycznym w Tarnowie, im. Edwarda Szczeklika, ul. Szpitalna 13, 33-100 Tarnów.

 

  1. Zachęcam do nabywania prasy katolickiej.