1. Przeżywamy dzisiaj Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata – święto patronalne LSO, Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Popatrzmy na minione dni, tygodnie i miesiące naszego życia i niech każdy z nas spróbuje odpowiedzieć sobie na pytanie: Czy swoim życiem potwierdzam prawdę, że Jezus Chrystus jest rzeczywiście moim jedynym Panem?

 

 1. We wszystkich kościołach parafialnych po Mszy św. wystawienie Najświętszego Sakramentu i odmówienie Litanii do NSPJ i Aktu Poświęcenia Rodzaju Ludzkiego Chrystusowi Królowi. Za pobożne, publiczne odmówienie dziś tego aktu Kościół udziela odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami.

 

 1. Przypominamy, że decyzją władz w kościołach od 7 listopada obowiązuje zasada: jedna osoba na 15 m2. W naszym kościele może być równocześnie 27 osób (nawa główna, nawy boczne i przedsionki), a w kaplicy w Dąbrówce Szczepanowskiej 8 osób (nawa i przedsionek głównego wejścia). Należy zachować wymaganą bezpieczną odległość podczas wchodzenia, wychodzenia i procesji komunijnej. Uczestnicy obrzędów religijnych mają obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy części odzieży albo maseczki. Przypominamy, że przy wejściach są płyny dezynfekujące – należy z nich korzystać.

 

 1. We wtorek wspomnienie św. Andrzeja Dung – Lac, prezb. I Towarzyszy, męcz. Życzenia….

 

 1. W sobotę 28 listopada przypada 11 rocznica sakry biskupiej Ordynariusza Diecezji Tarnowskiej, Ks. Bpa Andrzeja Jeża. Otoczmy Pasterza Diecezji serdeczną modlitwą.

 

 1. Różaniec za zmarłych z wypominkami w niedziele o 14.30 a potem Msza św., w środę i piątek o 16.30 potem Msza św. W pozostałe dni kwadrans przed Mszą św. czyli o 6.45 modlitwa za wszystkich zmarłych w naszym kościele wypominanych.

 

 1. Następna niedziela – synodalna a zarazem pierwsza Adwentu. Rozpoczynający się w tym dniu Nowy Rok Liturgiczny będziemy przeżywać pod hasłem  „ZGROMADZENI NA ŚWIĘTEJ WIECZERZY”.

 

 1. Można nabywać świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Ofiara umowna za małą świecę 6 zł a za dużą 15 zł., ale nie ma górnej granicy hojności.

 

 1. Również od przyszłej niedzieli będzie można nabywać przy kościele opłatki na stół wigilijny. Ofiary składane przy tej okazji przeznaczamy na cele kultu religijnego, między innymi na wyrażenie naszej wdzięczności panom Kościelnemu i Organiście za ich posługę podczas liturgii w naszej parafii.

 

 1. Dziękujemy ostatniej grupie za sprzątanie kościoła i kaplicy. Do sprzątania kościoła prosimy panie: Barbara Zduń, Katarzyna Korpacka, Stanisława Kasprzyk, Sylwia Komasara. Do sprzątania kaplicy prosimy panie: Nosek Agnieszka i Górowska Krystyna.

 

 1. Ogłoszenie Lokalnej Grupy Działania Dunajec – Biała – w gablocie.

 

 1. Zachęcam do nabywania prasy katolickiej.

 

13. Odbyły się pogrzeby śp. Kazimierza Skórki i Stanisławy Chodak. Dobry Jezu…