XXXIV NIEDZIELA ZWYKŁA UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA 24 XI 2019

Przeżywamy dzisiaj Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata – święto patronalne LSO, Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Popatrzmy na minione dni, tygodnie i miesiące naszego życia i niech każdy z nas spróbuje odpowiedzieć sobie na pytanie: Czy swoim życiem potwierdzam prawdę, że Jezus Chrystus jest rzeczywiście moim jedynym Panem? To zarazem kolejna Niedziela Synodalna.

 

 1. We wszystkich kościołach parafialnych po Mszy św. wystawienie Najświętszego Sakramentu i odmówienie Litanii do NSPJ i Aktu Poświęcenia Rodzaju Ludzkiego Chrystusowi Królowi. Za pobożne, publiczne odmówienie dziś tego aktu Kościół udziela odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami.

 

 1. W czwartek 28 listopada przypada 10 rocznica sakry biskupiej Ordynariusza Diecezji Tarnowskiej, Ks. Bpa Andrzeja Jeża. Otoczmy Pasterza Diecezji serdeczną modlitwą. W sobotę  święto św. Andrzeja Apostoła.
 2. Informacja z Sekretariatu V Synodu Diecezji Tarnowskiej o III Sesji Plenarnej: W najbliższą sobotę 30 listopada w Tarnowie, odbędzie się III Sesja Plenarna V Synodu Diecezji Tarnowskiej. Jest ona podsumowaniem kolejnego etapu prac Parafialnych Zespołów Synodalnych, wszystkich komisji synodalnych oraz całej diecezji. Polecamy to ważne wydarzenie modlitewnej opiece wszystkich diecezjan. W naszych modlitwach pamiętajmy szczególnie o Biskupie Andrzeju, zwłaszcza w kontekście przypadającej w najbliższy czwartek 10. rocznicy jego święceń biskupich oraz o wszystkich Członkach Synodu, którzy powołani indywidulanym dekretem Biskupa Tarnowskiego reprezentują wspólnotę diecezjalną. Uczestnictwo w Sesjach Plenarnych jest dla nich zaszczytem i obowiązkiem. Niech dzień III Sesji Plenarnej będzie dla nas wszystkim znakiem jedności z Pasterzem naszej diecezji.

 

 1. Następna niedziela – pierwsza grudnia – adoracyjna, zmiana tajemnic różańcowych po prymarii. To równocześnie  pierwsza niedziela Adwentu. Rozpoczynający się w tym dniu Nowy Rok Liturgiczny będziemy przeżywać pod hasłem  „WIELKA TAJEMNICA WIARY”. Zgodnie z zapowiedzią Msze św. będą o godz. 00, 11.00 i 15.00 zaś w kaplicy o godz. 9.00.

 

 1. Od przyszłej niedzieli przy kościele będzie można nabywać świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Ofiara umowna podobnie jak w latach ubiegłych 5 zł. za świecę, ale nie ma górnej granicy hojności. O rozprowadzanie w/w świec proszę Panie z Parafialnego Oddziału Caritas.

 

 1. Również od przyszłej niedzieli będzie można nabywać przy kościele opłatki na stół wigilijny. Ofiary składane przy tej okazji przeznaczamy na cele kultu religijnego, między innymi na wyrażenie naszej wdzięczności panom Kościelnemu i Organiście za ich posługę podczas liturgii w naszej parafii. O rozprowadzanie opłatków prosimy młodzież z Parafialnej Grupy Apostolskiej.

 

 1. Adwent minie szybko i nadejdą święta Bożego Narodzenia – prosimy o przygotowanie dekoracji choinek i szopki do kościoła na święta zgodnie z przyjętym w parafii

 

 

 1. Dziękujemy ostatniej grupie za sprzątanie kościoła i kaplicy i ofiarę 100 zł. na kwiaty. Do sprzątania kościoła prosimy panie: Elżbieta Fikas, Magdalena Soboń, Wiesława Jurczak, Karolina Jurczak-Kopeć, Teresa Słowik. Do sprzątania kaplicy prosimy panie: Prusak Aneta i Zapart Nina.

 

 1. W środę o 15.30 spotkanie LSO, w piątek spotkanie Grupy Apostolskiej po Mszy św. wieczornej, w sobotę o 15.30 spotkanie scholi.

 

 1. Parafialny Oddział Akcji Katolickiej zorganizuje spotkanie ze św. Mikołajem dla dzieci z parafii. Chętni rodzice niech kontaktują się z Prezesem, P. Robertem Rybakiem. Termin spotkania zostanie podany w stosownym czasie.

 

 1. Zachęcam do nabywania prasy katolickiej.